Loading...Hakkımızda
Şirket Profili

1977 yılında temelleri atılan Siyahkalem Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirdiği projeler ile Türkiye inşaat sektörünün en güvenilir şirketleri arasında yerini almaktadır. ... Siyahkalem, inşaat, enerji ve çevre teknolojileri sektöründe yıllardır biriktirdiği deneyimi doğa ve insanla barışık projelere imza atmak için kullanmaktadır. Bütün projelerinde bireyin sosyal, kültürel ve yaşamsal ihtiyaçlarını merkeze alan Siyahkalem, çağımızın kent ve kentleşme sorunlarını doğru tespit ederek bunları aşmayı ve gelecek kuşaklara gurur duyacakları yaşama alanları bırakmayı hedeflemektedir. ... Gerçekleştirdiği ve gerçekleştireceği her türlü projede kaliteden taviz vermeyen Siyahkalem, tüm projelerinde “estetik, doğa, sosyal doku ve sürdürülebilir yaşam” kavramlarını göz önünde bulundurmaktadır. ...

Çevre ve Kalite Politikamız

Sektördeki teknolojik yenilikleri dünyayla eş zamanlı olarak takip ederek, yönetim kadromuz ve eğitimli çağdaş personelimizle, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini yönetim sistemi şartlarına uygun olarak karşılayacağımızı, ... Sürekli gelişme felsefesini ve sistemlerini tüm süreçlerde YÖNETİM SİSTEMİ‘ne uygun hale getireceğimizi ve etkinliğini sürekli iyileştireceğimizi, tüm personele özümseteceğimizi ve bu doğrultuda pazar payını, karlılığını, rekabet gücünü arttıracağımızı, ... Yönetim sistemimizi sürekli geliştireceğimizi ve iyileştireceğimizi, ... Tabi olduğumuz yasal şartlar, standartlar ve uygunluk yükümlülüklerimize, yürürlükteki Çevre ve İSG mevzuatlarına ve üyesi olduğumuz kuruluşların şartlarına uyacağımızı ... Firma olarak tüm faaliyetlerimiz ile ekolojik dengeye zarar vermeyeceğimizi, ... Atıkların kaynağında en aza indirilmesi, mümkün olduğunda yeniden kullanılması ve geri dönüştürülmesi, değerlendirilemeyen atıkların uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini sağlayacağımızı, ... Enerji, hammadde ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlayacağımızı, ... Çalışanlarımızın ve faaliyetlerimizden etkilenecek insanların sağlığına gelebilecek olumsuz etkileri önlemek, kendimizin ve diğer şahısların mülkiyetine gelebilecek kaza, hasar ve tehlikeleri daha başlangıç aşamasında kontrol etmek için gerekli her türlü korumayı sağlayacağımızı, ... Bu doğrultuda çalışanlarımızın çevre ve iş sağlığı güvenliği bilincini geliştirerek, ÇİSK yönetim sistemi anlayışını yaşam felsefesi haline getireceğimizi, ... İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tehlikeleri de aynı hassasiyetle izleyeceğimizi, bunları en aza indirmek için gerekli çabayı göstereceğimizi, ... İlgili tarafların çevre ve İSG bilincinin geliştirilmesi için çalışmalarda bulunacağımızı taahhüt ederiz. ...

İştiraklerimiz

Era Çevre ... Gelişen Teknoloji ve hızlı büyüyen endüstrileşmeyle beraber birçok çevresel problemin baş göstermesi sonucu ERA Çevre Teknolojileri A.Ş., bu problemlere doğru ve uygun teknolojiyle çözüm sunmak hedefiyle 1999 yılında faaliyete geçmiştir. Bu tarihten itibaren, yaptığı araştırmalar, geliştirdiği projeler ve kurduğu tesisler ile çevre, insan sağlığını göz önünde bulundurarak hareket etmiş ve bu alanda lider olmayı hedeflemiştir. ... Era, sahip olduğu deneyim ve uzmanlık ile üretken, verimli, yönlendirici çalışmalar yaparak Türkiye’de ve uluslararası platformda çevre sorunlarına çözüm getiren yeni ve saygın projelerde yer almak ilkesi ile hareket etmektedir. ... Siyahkalem Enerji ... Siyahkalem Enerji olarak, ülkemizin enerji politikasına paralel, bir kısmı proje aşamasında bir kısmı alım/ihale aşamasında olan çeşitli yerli ve yenilenebilir enerji projesi üzerinde çalışmalarımız devam etmektedir. ... Yine arz güvenliği açısından Kuzey Irak’tan doğalgaz ithalatı, LNG depolama ve gazlaştırma projeleri de üzerinde çalıştığımız konulardandır. ...

Vizyon ve Değerlerimiz

Vizyonumuz
Siyahkalem, inşaat sektöründe yıllardır biriktirdiği deneyimi çevre, doğa ve insanla barışık projelere imza atmak için kullanır. Bütün projelerinde bireyin sosyal, kültürel ve yaşamsal ihtiyaçlarını merkeze alan Siyahkalem, evrensel nitelikte, estetik değerlere sahip çıkan,bireyin tüm çağdaş ihtiyaçlarını gözeten projeler ile geleceğin yaşam alanlarını tasarlamayı hedefler. ... Misyonumuz
Merkezine insanı koyan Siyahkalem,çağımızın kent ve kentleşme sorunlarını doğru tespit ederek bunları aşmayı ve gelecek kuşaklara gurur duyacakları yaşama alanları bırakmayı hedefler.Gerçekleştirdiği ve gerçekleştireceği her türlü projede kaliteden taviz vermeyen Siyahkalem tüm projelerinde “estetik, doğa, sosyal doku ve sürdürülebilir yaşam” kavramlarını göz önünde bulundurur. ... Değerlerimiz
• Gerek yönetim gerek faaliyet anlayışımızın merkezinde “insana saygı”yer alır.
• Bu dünyayı gelecek nesillerden ödünç aldığımızın bilinciyle hareket eder,sürdürülebilir bir yaşam için sürdürülebilir kentler yaratmak gerektiğini düşünürüz.
• Kaliteli bir yaşamın tüm insanların hakkı olduğuna inanır ve projenin gerektirdiği kaliteden hiçbir gerekçe ile ödün vermeyiz.
• Gelişmenin ve ilerlemenin çevremizle birlikte olması gerektiğini bilir kendimizle birlikte çevreyi de geliştirmek için çalışırız.
• Şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışını benimser, bunu yalnız şirket içi çalışma prensibi olarak değil, birlikte çalıştığımız tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizde rehber alırız.
• Uluslararası kabul edilmiş çevre, sağlık ve güvenlik gereklilikleri ve uluslararası çevre kuruluşlarının standartları tüm projelerimizin merkezinde yer alır.
... İlkelerimiz
İnsan ve doğaya saygı/ Mesleki yetkinlik/Uzmanlık/Sorumluluk ...

Faaliyet Alanlarımız
  • Siyahkalem altyapı ve üstyapı projelerinde uzmanlaşmış ve kendini adamış profesyonel inşaat ekibi ile yurtiçinde ve yurtdışında birçok uluslararası düzeyde projeyi tasarım aşamasından son kabul aşamasına kadar zamanında ve bütçesinde arzu edilen kalitede icra etmiştir. ... Otoyollar, köprüler ve çeşitli altyapı projelerine de imza atan Siyahkalem son 5 yılda Türkiye'nin 5 ayrı ilinde 6.700 konut, 7 okul, ticaret merkezleri, kreşler, spor tesisleri gerçekleştirmiştir. Siyahkalem, inşaat sektöründe yıllardır biriktirdiği deneyimi çevre, doğa ve insanla barışık projelere imza atmak için kullanmaktadır. ...

  • Ülkemiz, son 10 yılda enerji talep artışının en hızlı gerçekleştiği ülkelerden biri durumuna gelmiştir. Bu eğilimin orta ve uzun vadede de devam edeceği öngörülmektedir. ... Hızla artan enerji talebiyle ülkemizin başta petrol ve doğal gaz olmak üzere enerji ithalatına bağımlılığı artmaktadır. Ülkemizin hâlihazırda toplam enerji talebinin yaklaşık %25’i yerli kaynaklardan karşılanabilmektedir. ... Bu manada enerji arz güvenliği ve çeşitliliği büyük önem kazanmaktadır. Enerji politikamız, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının tamamını hızlı bir şekilde devreye sokarak ülkemizin enerjide dışarıya bağımlılığının azaltılması yönündedir. ... Siyahkalem Enerji olarak da, ülkemizin enerji politikasına paralel, bir kısmı proje aşamasında bir kısmı alım/ihale aşamasında olan çeşitli yerli ve yenilenebilir enerji projesi üzerinde çalışmalarımız devam etmektedir. ... Yine arz güvenliği açısından Kuzey Irak’tan doğalgaz ithalatı, LNG depolama ve gazlaştırma projeleri de üzerinde çalıştığımız konulardandır. ...

  • Siyahkalem, sahip olduğu uzman kadrolarıyla tıbbi atık sterilizasyon tesisi kurulumu ve işletmesi konusunda çevre teknolojileri sektörüne önderlik etmektedir. ... Siyahkalem iştiraklerinden ERA, Tıbbi Atıkların Bertarafı konusunda oluşturduğu yeni yönetim sistemi ile Türkiye’de Bursa, Gaziantep, Sakarya, Sivas, Kastamonu, Elazığ, Kütahya ve İstanbul‘da Tıbbi Atık sterilizasyon tesislerini kurmuştur. ... Faaliyet göstermekte olan tüm tesisler; kurulum aşamasında ERA'nın uzman kadrosu ve AR-GE mühendisleri tarafından bulunduğu şehirlerin gelecek 30 yılın nüfusu da hesaba katılarak inşa edilmiştir. Tesislerin kapasiteleri, çevre illerden gelebilecek tıbbi atıkları da sterilize edebilecek yeterliliktedir. ...

  • İnşaat sektöründe emin adımlarla ilerleyen Siyahkalem, Emlak Konutla yaptığı işbirliği sonucu doğan "Köy Projesi" ile başarılı ilerleyişini gayrimenkul sektörüne de taşımıştır. ... Sahip olduğu nitelikli kadrosuyla, yüksek standartlarda yaşam alanları inşa etmekte, bulunduğu yere ve çevresine değer katan projeler geliştirmektedir . ...

Son Haberler

Siyahkalem ile ilgili gelişmeleri buradan takip edin.

Sertifikalarımız