Loading...
Hakkımızda

Vizyon ve Değerlerimiz

Vizyonumuz
Siyahkalem, inşaat sektöründe yıllardır biriktirdiği deneyimi çevre, doğa ve insanla barışık projelere imza atmak için kullanır. Bütün projelerinde bireyin sosyal, kültürel ve yaşamsal ihtiyaçlarını merkeze alan Siyahkalem, evrensel nitelikte, estetik değerlere sahip çıkan,bireyin tüm çağdaş ihtiyaçlarını gözeten projeler ile geleceğin yaşam alanlarını tasarlamayı hedefler.

Misyonumuz
Merkezine insanı koyan Siyahkalem,çağımızın kent ve kentleşme sorunlarını doğru tespit ederek bunları aşmayı ve gelecek kuşaklara gurur duyacakları yaşama alanları bırakmayı hedefler.Gerçekleştirdiği ve gerçekleştireceği her türlü projede kaliteden taviz vermeyen Siyahkalem tüm projelerinde “estetik, doğa, sosyal doku ve sürdürülebilir yaşam” kavramlarını göz önünde bulundurur.

Değerlerimiz
• Gerek yönetim gerek faaliyet anlayışımızın merkezinde “insana saygı”yer alır.
• Bu dünyayı gelecek nesillerden ödünç aldığımızın bilinciyle hareket eder,sürdürülebilir bir yaşam için sürdürülebilir kentler yaratmak gerektiğini düşünürüz.
• Kaliteli bir yaşamın tüm insanların hakkı olduğuna inanır ve projenin gerektirdiği kaliteden hiçbir gerekçe ile ödün vermeyiz.
• Gelişmenin ve ilerlemenin çevremizle birlikte olması gerektiğini bilir kendimizle birlikte çevreyi de geliştirmek için çalışırız.
• Şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışını benimser, bunu yalnız şirket içi çalışma prensibi olarak değil, birlikte çalıştığımız tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizde rehber alırız.
• Uluslararası kabul edilmiş çevre, sağlık ve güvenlik gereklilikleri ve uluslararası çevre kuruluşlarının standartları tüm projelerimizin merkezinde yer alır.

İlkelerimiz
İnsan ve doğaya saygı/ Mesleki yetkinlik/Uzmanlık/Sorumluluk