Loading...
Faaliyet Alanlarımız

Enerji

Ülkemiz, son 10 yılda enerji talep artışının en hızlı gerçekleştiği ülkelerden biri durumuna gelmiştir. Bu eğilimin orta ve uzun vadede de devam edeceği öngörülmektedir.

Hızla artan enerji talebiyle ülkemizin başta petrol ve doğal gaz olmak üzere enerji ithalatına bağımlılığı artmaktadır. Ülkemizin hâlihazırda toplam enerji talebinin yaklaşık %25’i yerli kaynaklardan karşılanabilmektedir.

Bu manada enerji arz güvenliği ve çeşitliliği büyük önem kazanmaktadır. Enerji politikamız, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının tamamını hızlı bir şekilde devreye sokarak ülkemizin enerjide dışarıya bağımlılığının azaltılması yönündedir.

Siyahkalem Enerji olarak da, ülkemizin enerji politikasına paralel, bir kısmı proje aşamasında bir kısmı alım/ihale aşamasında olan çeşitli yerli ve yenilenebilir enerji projesi üzerinde çalışmalarımız devam etmektedir.

Yine arz güvenliği açısından Kuzey Irak’tan doğalgaz ithalatı, LNG depolama ve gazlaştırma projeleri de üzerinde çalıştığımız konulardandır.